تماس با ما

پرسشهای متداول

کاربرد شماره‌های حروفی

فهرست خطهای موجود

صفحه اصلی

 

ضمانت بازخرید سرمایه

 

بر اساس این دیدگاه که خرید خط تلفن همراه اگر به نوعی هوشمندانه انجام شود، می‌تواند یک سرمایه‌گذاری مطمئن و پرسود باشد، موسسه موبایل همنام برای نخستین بار در ایران ضمانت بازخرید خطوط تلفن همراه را معرفی می‌کند.

در این سیستم، در قرارداد فروش قید میشود که هرگاه خریدار به هر دلیل بخواهد خط تلفنی را که از موسسه موبایل همنام خریداری نموده است به فروش برساند، می‌تواند خط را به موسسه عودت دهد و قیمت آن را با بیست درصد سود سالیانه از موسسه دریافت نماید. تضمین قانونی کافی در اختیار مشتری قرار داده می‌شود.

البته لازم به ذکر است که تا کنون هیچ یک از خریداران موسسه موبایل همنام مایل به استفاده از این ضمانت نبوده است، زیرا ظرف سالهای اخیر قیمت خطهای تلفن حروفی به طور میانگین در هر سال بیش از پنجاه درصد افزایش داشته است!