فیلم: سرقت سفارشی!

  فیلم: بهترین هدیه!

 

 

  فیلم: کشتی کچ در اداره!

 

 

  فیلم: با آموختن زبان، جان همنوعان خود را نجات دهید!

 

  فیلم: تولید برق با نیروی باد!

 

  فیلم: عوارض ناشناخته و خطرناک برخی از داروها!

 

فیلم: مادر بزرگتان را در گور راحت بگذارید!

 

تلفن همراه سی سال پیش!

 

  گوشیواره!

 

 

 

  تلفن همراه قدیم در هندوستان

 

 

  اولین تلفن سیار دوربین دار جهان

 

 

  باقیات شارژیات!

 

  گمراه کردن مردم ممنوع!

 

  کل کل دوستانه!!

 

  شماره تلفن حروفی برخی از هنرپیشههای هالیوود

 

مطابقتهای جالب

تقریبا از هر هزار شماره تلفن همراه، یکی امکان دارد با یک کلمه معنیدار مطابقت داشته باشد و 999 تای دیگر مطابق با ترکیبهای بیمعنی از حروف میشوند که اگر آنها را همان به صورت عددی بیان کنید، سنگینترید!

اما جالب این است که بین تعداد اندک شمارههایی که با اسم جور درمیآیند، تقریبا یک درصد آنها با بیش از یک کلمه مطابقت دارند و این مطابقتها گاه بسیار جالب است. مثلا به موارد ذیل توجه کنید:

23822=Aftab=Betab

7656634=Rokooei=Sojoodi (هر دو از اجزای نماز)

2265329=BankDay=Abolfazl

6276634=Maroofi=Masoodi

3272446=Ebrahim=Darchin

اگر شماره تلفن شما به طور اتفاقی شما با یک اسم مطابقت داشته باشد از آدمهای خیلی خوششانس هستید (یک در هزار آدمها). اگر شماره تلفن شما با دو اسم مطابقت داشته باشد از آدمهای بسیار خوش شانس هستید (حدودا یک در صد هزار). بنابراین اگر میلیاردر یا برنده جایزه نوبل نشدهاید، حتما تقصیر خودتان است و گناه را گردن بخت و اقبالتان نیندازید!

به هر حال اگر میخواهید شانستان را امتحان کنید، در سایت زیر میتوانید شماره تلفنتان را به صورت عددی وارد کنید و ببینید با چه کلماتی جور درمیآید:

www.itel.ir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چگونه با گوشیهای کیبوردی شمارههای حروفی را بگیریم

 

 

 

شیاطین سرخ انگلستان

 

 

مجید مظفری در شاه کلید به شماره تلفنهای حروفی اشاره میکند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دعوت به همکاری