تماس با ما

پرسشهای متداول

کاربرد شمارههای حروفی

فهرست خطهای موجود

صفحه اصلی

 

نمونه تبلیغ یک موسسه انتشاراتی که در آن از شماره حروفی پنج رقمی 53822 (معادل Ketab) استفاده شده، ضمن اینکه از کلمه تربیت هم برای نشانی وبسایت و هم برای شماره تماس استفاده شده است

(برای دیدن تصویر بزرگتر، روی آن کلیک کنید)

                                          
 
 
 
 
سیمکارتهای موجود