تماس با ما

پرسشهای متداول

کاربرد شمارههای حروفی

فهرست خطهای موجود

صفحه اصلی

 

نمونه تبلیغات شرکت سونی که در آنها از شماره معادل کلمه Sony

یعنی 7669 استفاده شده است

(برای دیدن تصاویر به صورت بزرگتر، روی آنها کلیک کنید)
 

 

ضمنا شماره پیامگیر نمایندگی شرکت سونی در تهران
2000Sony
یعنی 20007669 است