تماس با ما

پرسشهای متداول

کاربرد شمارههای حروفی

فهرست خطهای موجود

صفحه اصلی

 

گروه صنعتی کاوه

شرکت صندوق نسوز کاوه شماره تلفن پنج رقمی 52834 را خریداری نموده است که بر اساس حروف روی دکمه های شماره گیر تلفن با کلمه Kaveh مطابقت دارد.

به کارت ویزیت این شرکت و بخش تماس وبسایت آن توجه کنید: