تماس با ما

پرسشهای متداول

کاربرد شمارههای حروفی

سیمکارتهای موجود

صفحه اصلی

 

 

0912Katayun

 

طبق آمار سایت سازمان ثبت احوال کشور، 17686 نفر در ایران «کتایون» نام دارند، که از جمله میتوان به «کتایون ریاحی» هنرپیشه ایرانی اشاره کرد.

بین این افراد، فقط یک نفر میتواند مالک خط فوق باشد.

 

در حال حاضر پیش شمارههای ذیل برای این نام موجود است:

0912Katayun

0910Katayun

0939Katayun

 

 

 

 

شماره حروفی چیست
 
سیمکارتهای موجود
 
کاربرد شمارههای حروفی در ایران و جهان
 
کاربرد شمارههای حروفی در تبلیغات تلویزیونی و محیطی
 
پرسشهای متداول

 

 

نمونه کارت ویزیت با شماره فوق