تماس با ما

پرسشهای متداول

کاربرد شمارههای حروفی

سیمکارتهای موجود

صفحه اصلی

 

 

0912Nafiseh

 

طبق آمار سایت سازمان ثبت احوال کشور، 40920 نفر در ایران «نفیسه» نام دارند، که از آن جمله میتوان به «نفیسه روشن» و «نفیسه اشراقی» اشاره کرد.

بین این افراد، فقط یک نفر میتواند مالک خط فوق باشد. 

در حال حاضر پیش شمارههای ذیل برای این نام موجود است:

0912Nadereh

0939Nafiseh

 

 

 

 

شماره حروفی چیست
 
سیمکارتهای موجود
 
کاربرد شمارههای حروفی در ایران و جهان
 
کاربرد شمارههای حروفی در تبلیغات تلویزیونی و محیطی
 
پرسشهای متداول