تماس با ما

پرسشهای متداول

کاربرد شمارههای حروفی

سیمکارتهای موجود

صفحه اصلی

 

 

0912Nilofar

 

طبق آمار سایت سازمان ثبت احوال کشور، 77652 نفر در ایران «نیلوفر» نام دارند.

موسسات بسیاری نیز وجود دارد که عنوان کامل یا بخشی از عنوان آنها «نیلوفر» است.

بین این افراد و موسسات، فقط یک نفر میتواند مالک خط فوق باشد.

 

 

 

 

 

شماره حروفی چیست
 
سیمکارتهای موجود
 
کاربرد شمارههای حروفی در ایران و جهان
 
کاربرد شمارههای حروفی در تبلیغات تلویزیونی و محیطی
 
پرسشهای متداول

 

 

نمونه کارت ویزیت با شماره فوق