تماس با ما

پرسشهای متداول

کاربرد شمارههای حروفی

سیمکارتهای موجود

صفحه اصلی

 

 

0912Nilufar

 

طبق آمار سایت سازمان ثبت احوال کشور، 77652 نفر در ایران «نیلوفر» نام دارند.

موسسات بسیاری نیز وجود دارد که عنوان کامل یا بخشی از عنوان آنها «نیلوفر» است.

بین این افراد و موسسات، فقط یک نفر میتواند مالک خط فوق باشد.

 

در حال حاضر پیش شمارههای ذیل برای این نام موجود است:

0912Nilufar

0910Nilufar

0915Nilufar

 

 

 

 

شماره حروفی چیست
 
سیمکارتهای موجود
 
کاربرد شمارههای حروفی در ایران و جهان
 
کاربرد شمارههای حروفی در تبلیغات تلویزیونی و محیطی
 
پرسشهای متداول

 

 

نمونه کارت ویزیت با شماره فوق