تماس با ما

پرسشهای متداول

کاربرد شمارههای حروفی

سیمکارتهای موجود

صفحه اصلی

 

 

0912Nooshin

 

طبق آمار سایت سازمان ثبت احوال کشور، 26698 نفر در ایران «نوشین» نام دارند.

افراد بسیاری نیز وجود دارد که نام خانوادگی آنها «نوشین» است.

بین همه این افراد، فقط یک نفر میتواند مالک خط فوق باشد.

شماره فوق به لحاظ عددی نیز نسبتا رند است:

6667446

 

در حال حاضر پیش شمارههای ذیل برای این نام موجود است:

0912Nooshin

0911Nooshin

0914Nooshin

0916Nooshin

 

 

 

 

شماره حروفی چیست
 
سیمکارتهای موجود
 
کاربرد شمارههای حروفی در ایران و جهان
 
کاربرد شمارههای حروفی در تبلیغات تلویزیونی و محیطی
 
پرسشهای متداول

 

 

نمونه کارت ویزیت با شماره فوق