تماس با ما

پرسشهای متداول

کاربرد شمارههای حروفی

سیمکارتهای موجود

صفحه اصلی

 

 

0912Parastu

 

طبق آمار سایت سازمان ثبت احوال کشور، 37835 نفر در ایران «پرستو» نام دارند که از جمله آنها میتوان به «پرستو صالحی» و «پرستو گلستانی» اشاره نمود.

موسسات بسیاری نیز وجود دارد که عنوان کامل یا بخشی از عنوان آنها «پرستو» است.

بین این افراد و موسسات، فقط یک نفر میتواند مالک خط فوق باشد.

  خط مذکور به لحاظ عددی نیز رند محسوب میشود:

091 27 27 27 88

در حال حاضر پیش شمارههای ذیل برای این نام موجود است:

0912Parastu (091 27 27 27 88)

0902Parastu (090 27 27 27 88)

0910Parastu (0910 72 72 788)

 

 

شماره حروفی چیست
 
سیمکارتهای موجود
 
کاربرد شمارههای حروفی در ایران و جهان
 
کاربرد شمارههای حروفی در تبلیغات تلویزیونی و محیطی
 
پرسشهای متداول

 

 

نمونه کارت ویزیت با شماره فوق