تماس با ما

پرسشهای متداول

کاربرد شمارههای حروفی

سیمکارتهای موجود

صفحه اصلی

 

 

0912Parinaz

 

طبق آمار سایت سازمان ثبت احوال کشور، 24738 نفر در ایران «پریناز» نام دارند که از جمله آنها میتوان به «پریناز ایزدیار» و «پریناز پرتوی» اشاره نمود.

بین همه این افراد، فقط یک نفر میتواند مالک خط فوق باشد.

 

در حال حاضر پیش شمارههای ذیل برای این نام موجود است:

0912Parinaz

0910Parinaz

 

 

 

 

شماره حروفی چیست
 
سیمکارتهای موجود
 
کاربرد شمارههای حروفی در ایران و جهان
 
کاربرد شمارههای حروفی در تبلیغات تلویزیونی و محیطی
 
پرسشهای متداول

 

 

نمونه کارت ویزیت با شماره فوق