تماس با ما

پرسشهای متداول

کاربرد شمارههای حروفی

سیمکارتهای موجود

صفحه اصلی

 

 

0912Parmida

 

طبق آمار سایت سازمان ثبت احوال کشور، 6381 نفر در ایران «پارمیدا» نام دارند.

شرکتها و موسسات بسیاری نیز وجود دارد که عنوان کامل یا بخشی از عنوان آنها «پارمیدا» است.

بین همه این افراد و موسسات، فقط یک نفر میتواند مالک خط فوق باشد.

 

در حال حاضر پیش شمارههای ذیل برای این نام موجود است:

0912Parmida

0910Parmida

0913Parmida

0939Parmida

 

 

 

 
 
شماره حروفی چیست
 
سیمکارتهای موجود
 
کاربرد شمارههای حروفی در ایران و جهان
 
کاربرد شمارههای حروفی در تبلیغات تلویزیونی و محیطی
 
پرسشهای متداول

 

 

نمونه کارت ویزیت با شماره فوق