تماس با ما

پرسشهای متداول

کاربرد شمارههای حروفی

سیمکارتهای موجود

صفحه اصلی

 

 

0912Parvane

 

طبق آمار سایت سازمان ثبت احوال کشور، 128027 نفر در ایران «پروانه» نام دارند که از جمله آنها میتوان از سرکار خانم پروفسور «پروانه وثوق» و خانم «پروانه معصومی» یاد کرد.

افراد بسیاری نیز وجود دارد که نام خانوادگی آنها «پروانه» است.

شرکتها و موسسات بسیاری نیز وجود دارد که عنوان کامل یا بخشی از عنوان آنها «پروانه» است.

بین این افراد و موسسات، فقط یک نفر میتواند مالک خط فوق باشد.

 

در حال حاضر پیش شمارههای ذیل برای این نام موجود است:

0912Parvane

0910Parvane

0915Parvane

 

 

 

 

شماره حروفی چیست
 
سیمکارتهای موجود
 
کاربرد شمارههای حروفی در ایران و جهان
 
کاربرد شمارههای حروفی در تبلیغات تلویزیونی و محیطی
 
پرسشهای متداول

 

 

نمونه کارت ویزیت با شماره فوق