تماس با ما

پرسشهای متداول

کاربرد شمارههای حروفی

سیمکارتهای موجود

صفحه اصلی

 

 

0912Roksana

 

طبق آمار سایت سازمان ثبت احوال کشور، 4637 نفر در ایران «رکسانا» نام دارند.

بین این افراد، فقط یک نفر میتواند مالک خط فوق باشد.

 

 

در حال حاضر پیش شمارههای ذیل برای این نام موجود است:

0912Roksana

0939Roksana

0914Roksana

 

 

 

 

شماره حروفی چیست
 
سیمکارتهای موجود
 
کاربرد شمارههای حروفی در ایران و جهان
 
کاربرد شمارههای حروفی در تبلیغات تلویزیونی و محیطی
 
پرسشهای متداول

 

 

نمونه کارت ویزیت با شماره فوق