تماس با ما

پرسشهای متداول

کاربرد شمارههای حروفی

سیمکارتهای موجود

صفحه اصلی

 

 

0912Setareh

 

طبق آمار سایت سازمان ثبت احوال کشور، 68978 نفر در ایران «ستاره» نام دارند.

شرکتها  و موسسات بسیاری نیز وجود دارد که عنوان کامل یا بخشی از عنوان آنها «ستاره» است (مانند شرکت «ستاره ایران»)

بین همه این افراد و موسسات، فقط یک نفر میتواند مالک خط فوق باشد.

 

 

 

 

شماره حروفی چیست
 
سیمکارتهای موجود
 
کاربرد شمارههای حروفی در ایران و جهان
 
کاربرد شمارههای حروفی در تبلیغات تلویزیونی و محیطی
 
پرسشهای متداول

 

 

نمونه کارت ویزیت با شماره فوق