تماس با ما

پرسشهای متداول

کاربرد شمارههای حروفی

سیمکارتهای موجود

صفحه اصلی

 

 

0912Taraneh

 

طبق آمار سایت سازمان ثبت احوال کشور، 5641 نفر در ایران «ترانه» نام دارند که از آن جمله میتوان به خانم «ترانه علیدوستی» هنرپیشه ایرانی اشاره نمود.

افراد بسیاری نیز وجود دارند که نام خانوادگی آنها «ترانه» است.

شرکتها و موسسات بسیاری نیز وجود دارند که عنوان کامل یا بخشی از  عنوان آنها «ترانه» است.

بین همه این افراد و موسسات، فقط یک نفر میتواند مالک خط فوق باشد.

 

 

 

 
شماره حروفی چیست
 
سیمکارتهای موجود
 
کاربرد شمارههای حروفی در ایران و جهان
 
کاربرد شمارههای حروفی در تبلیغات تلویزیونی و محیطی
 
پرسشهای متداول

 

 

نمونه کارت ویزیت با شماره فوق