تماس با ما

پرسشهای متداول

کاربرد شمارههای حروفی

سیمکارتهای موجود

صفحه اصلی

 

 

0912Vajiheh

 

طبق آمار سایت سازمان ثبت احوال کشور، 35154 نفر در ایران «وجیهه» نام دارند.

بین این افراد، فقط یک نفر میتواند مالک خط 0912Vajiheh باشد.

 

 

 

 

شماره حروفی چیست
 
سیمکارتهای موجود
 
کاربرد شمارههای حروفی در ایران و جهان
 
کاربرد شمارههای حروفی در تبلیغات تلویزیونی و محیطی
 
پرسشهای متداول

 

 

نمونه کارت ویزیت با شماره فوق