تماس با ما

پرسشهای متداول

کاربرد شمارههای حروفی

فهرست خطهای موجود

صفحه اصلی

 

نمونه تبلیغ شرکت آلکاتل در روزنامه که در آن به شماره حروفی 2000Mobile اشاره شده است.

(برای دیدن تصویر به صورت بزرگتر، روی آن کلیک کنید)