تماس با ما

پرسشهای متداول

کاربرد شمارههای حروفی

فهرست خطهای موجود

صفحه اصلی

 

 

نمونه تبلیغ نوکیا در روزنامه همشهری  که در آن به شماره حروفی پیامگیر 2000Nokia اشاره شده است.

(برای دیدن تصویر به صورت بزرگتر، روی آن کلیک کنید)

 

 

 
 
 
سیمکارتهای موجود