فون واژه

روشی که شرکتهای بزرگ جهان برای به خاطر ماندن شماره تلفن خود به کار میبرند

                       

ABC=2, DEF=3, GHI=4, ....

در بنرهای ذیل به شماره تلفن توجه کنید

(برای دیدن جزئیات بیشتر، روی بنرها کلیک کنید)

 

     

 

   

     

 

   

     

 

   
     
   

 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

   
 

 

 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

و صدها نمونه دیگر در ایران و هزاران نمونه دیگر در جهان

اگر گوشی هوشمند یا تبلت دارید، در محیط پیامک آن، شماره مخاطب را مثلا به صورت

0912Alizade

وارد کنید. حتی اگر این شماره در گوشی شما ذخیره نشده باشد، آن را میشناسد و امکان ارسال پیامک یا تماس را به شما میدهد

اگر گوشی معمولی دارید، برای گرفتن شماره حروفی باید عدد مرتبط با هر حرف را فشار دهید (فقط یک بار)

برای دیدن هزاران نمونه دیگر، عبارت phone word یا فون واژه را در گوگل جستجو کنید

www.hamnam.com

کانال تلگرام ما:
Hamnam@