تماس با ما

پرسشهای متداول

کاربرد شمارههای حروفی

فهرست خطهای موجود

صفحه اصلی

مشاغل

  اگر خط مورد نظرتان را در این صفحه نیافتید با ما تماس بگیرید

خطهای ایرانسل به صورت دائمی واگذاری میشوند

معادل عددی

شماره حروفی

0910-2376242

0910-Aerobic

0910-2475463

0920-Airline

واگذار شد

0910-Airport

0910-2723262

0910-Apadana

0939-2729374

0939-Arayesh

0902-2726767

0902-Asansor

0901-2747294

0901-Ashpazi

0902-2886227

0902-Autobar

0912-2265329

0912-BankDay

0910-2244226

0910-Baghban

0910-2266377

0910-Banners

واگذار شد

0910-Barbari

0910-2274424

0910-Bashgah

0910-2294427

0910-Bazigar

واگذار شد

0912-BenzBmw

0939-2369269

0939-BenzBmw

واگذار شد

0912-Bimegar

واگذار شد

0911-Cabinet

0910-2277387

0910-Carpets

0910-2279274

0910-Carwash

0920-2279274

0920-Carwash

0910-2277426

0910-Caspian

021-22837464

021-Catering

090-22837464

090-Catering

091-22837464

091-Catering

090-26678837

090-Computer

0901-2527742

0901-Classic

0930-2662378

0930-Concert

0902-3272278

0902-Darbast

0920-3272278

0920-Darbast

0937-3354837

0937-Deliver(y)

0933-3548379

093-Delivery

واگذار شد

0920-Dentist

0902-3426663

0902-Diamond

0910-3693447

0910-Dozdgir

0920-3645474

0920-English

0920-3783228

0920-Ertebat

0920-3933825

0920-Ezdevaj

واگذار شد

0902-Fitness

0920-3486377

0920-Fitness

0939-3486377

0939-Fitness

0902-3569377

0902-Flowers

0930-3676674

0930-Foroosh

0920-4723478

0920-Grafist

0912-4267241

0912-Hamrah1

واگذار شد

0901-Hefazat

0910-4363373

0910-Hendese

0920-4332928

0920-Hefazat

واگذار شد

0912-Hyundai

0939-4986324

0939-Hyundai

واگذار شد

0912-Iranian

0901-4726426

0901-Iranian

0901-5282437

0901-Javaher

0920-5224638

0920-Kabinet

واگذار شد

0912-Kamelia

0910-5263542

0910-Kamelia

0910-5272252

0910-Karbala

0912-5364839

0912-Kenitex

0939-5364839

0939-Kenitex

0910-5299377

0910-Lawyers

واگذار شد

0912-Leasing

0916-5327464

0916-Leasing

0912-8853987

0912-88Lexus

0912-6224463

0912-Machine

0910-6224463

0910-Machine

0912-6233249

0912-Maddahy

0911-6274423

0911-Mashhad

0912-6277243

0912-Massage

0919-6277243

0919-Massage

0920-6277243

0920-Massage

واگذار شد

0910-Mekanik

0912-6624537

0912-Mobiles

021-66327737

021-Modarres

0912-6632737

0912-Modares

0910-6244274

0910-Naghash

0935-6255274

0935-Najjari

0910-6277254

0910-Nassaji

0911-6255254

0911-Nassaji

0911-6389675

0911-Network

0910-6392328

0910-Nezafat

0912-6478262

0912-Nirvana

0910-6478262

0910-Nirvana

0910-7277426

0910-Parsian

0920-7277426

0920-Parsian

0912-7278229

0912-Parvaaz

0939-7278229

0939-Parvaaz

0920-7398263

0920-Peyvand

0910-7373328

0902-Perfect

0910-7373863

0910-Perfume

0912-8874266

0912-88Piano

واگذار شد

0912-Pezeshk

0920-7393745

0920-Pezeshk

واگذار شد

0912-Printer

0910-7272634

0910-Rasaneh

واگذار شد

0902-Rayaneh

واگذار شد

0912-Rayaneh

0920-7292634

0920-Rayaneh

0902-7373783

0902-Reserve

0910-7429428

0910-Riaziat

واگذار شد

0919-Riaziat

0910-7233728

0910-Saderat

0912-8872327

0912-88Safar

0910-7262634

0910-Samaneh

0910-7267274

0910-Sampash

0920-7267864

0920-Samsung

0910-7292633

0910-Sazande

0910-7367274

0910-Semsari

0910-7378423

0910-Service

0920-7378423

0920-Service

0919-7422253

0919-Shabake

0912-7447464

0912-Shirini

0910-7462273

0910-Simcard

0912-7466744

0912-Simorgh

0910-7466744

0910-Simorgh

0920-7874366

0920-Surgeon

0930-8225444

0930-Tabligh

0935-8225444

0935-Tabligh

0912-8244943

0912-Taghzie

0910-8244943

0910-Taghzie

0911-8244943

0911-Taghzie

0912-8259273

0912-Takzarf

0912-8252729

0912-Talasaz

0912-8252729

0917-Talasaz

0912-8252582

0912-Talakub

0912-8254628

0912-Talimat

0910-8262762

0910-Tanasob

0912-8272966

0912-Tarazoo

واگذار شد

0912-Tarbiat

0920-8272428

0912-Tarbiat

0912-8275663

0912-Tarjome

واگذار شد

0912-Tarkhis

0912-8274743

0912-Tashrif(at)

واگذار شد

0912-Tasisat

0912-8294110

0912-Taxi110

0912-8294123

0912-Taxi123

0912-8294227

0912-Taxibar

0912-8294726

0912-Taxiran

0912-8282961

0912-Tavazo1

0912-8282962

0912-Tavazo2

0912-8282963

0912-Tavazo3

0912-8294835

0912-TaxiTel

واگذار شد

0912-Tazinat

0920-8322437

0920-Teacher

0912-8357467

0912-Telshop

0912-8358294

0912-TelTaxi

0920-8352728

0920-Tejarat

0912-8432837

0912-Theater

0912-8472534

0912-Tirajeh

0930-8473666

0930-Tisfoon

0912-8687476

0912-Tourism

واگذار شد

0912-Tourist

0939-8687478

0939-Tourist

0912-8697467

0912-Toyshop

0919-8697467

0919-Toyshop

0912-8254277

0912-Valiasr

0912-8273328

0912-Varedat

0910-8273328

0910-Varedat

0910-8279374

0910-Varzesh

0910-8279374

0939-Varzesh

واگذار شد

0912-Vekalat

0912-8377223

0912-Versace

0912-8428679

0912-Victory

0912-8438626

0912-Vietnam

0912-8475463

0912-VIPLine

0912-8478220

0912-Vista20

0912-8478288

0912-VistaTV

0912-8494867

0912-Vizitor

واگذار شد

0912-Wedding

0910-9463697

0910-Windows

  اگر خط مورد نظرتان را در این صفحه نیافتید با ما تماس بگیرید

برای دیدن بعضی از شمارههای واگذار شده اینجا را ببینید

برای شمارههای پنج یا شش حرفی با ما تماس بگیرید

 

فهرست خطهای موجود

نحوه خرید از موسسه موبایل همنام

 

 

 

 

خرید خط معادل اسم
از سایت ایرانسل

 

 

دعوت به همکاری

 

 

 

 

چگونه با گوشیهای کیبوردی شمارههای حروفی را بگیریم

 

 

 

شیاطین سرخ انگلستان

 

 

 

آیفون هم شمارههای حروفی را میشناسد