تماس با ما

پرسشهای متداول

کاربرد شمارههای حروفی

سیمکارتهای موجود

صفحه اصلی

 

 

شمارههای حروفی در کانادا

در کانادا از دهها سال پیش از شماره تلفنهای حروفی یا phoneword با نهایت موفقیت استفاده میشود.

به چند نمونه توجه فرمایید:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
فهرست سیمکارتهای موجود
 
کاربرد شمارههای حروفی در ایران و جهان
 
کاربرد شمارههای حروفی در تبلیغات تلویزیونی و محیطی

نمونه شرکتهای ایرانی که شماره حروفی دارند

کاربرد شمارههای حروفی در ایران و جهان

شماره تلفنهای حروفی در آمریکا

شماره تلفنهای حروفی در اروپا

شماره تلفنهای حروفی در استرالیا

شماره تلفنهای حروفی در امارات و ترکیه

پرسشهای متداول

 

 

 

 

چگونه با گوشیهای کیبوردی شمارههای حروفی را بگیریم

 

شیاطین سرخ انگلستان

 

 

آیفون هم شمارههای حروفی را میشناسد

 

سامسونگ گلکسی شمارههای
حروفی را می
شناسد